Būvniecība

SIA „Ceļi un tilti” ir ilggadēja un profesionāla pieredze ceļu un tiltu būvniecības, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanas darbu izpildē un šo projektu vadīšanā.

Pakalpojumi

SIA „Ceļi un tilti” piedāvā sertificētus būvmateriālu testēšanas, mērniecības un ģeodēzijas pakalpojumus, kā arī iespēju izmantot dzelzceļa sliežu pievadceļu, autotransporta un ceļu būves tehnikas pakalpojumus.

Ražošana

SIA „Ceļi un tilti” rīcībā ir būvmateriālu ražošanas iespējas, kas uzlabo uzņēmuma darbības efektivitāti un samazina nepieciešamību piesaistīt ārējos resursus.