Tilti un citas transportbūves

Lai uzbūvētu tiltu, ir nepieciešamas zināšanas un pieredze – mums ir abas!

SIA “Ceļi un tilti” inženierbūvju komanda ir būvējusi no jauna un veikusi rekonstrukciju lieliem un maziem tiltiem, satiksmes pārvadiem un tuneļiem. Ir veikts remonts un uzlabojumi vairākām hidroelektrostacijām.