Dzelzceļa sliežu pievedceļu izmantošana

SIA „Ceļi un tilti” īpašumā ir sliežu atzars, kas ir pievienots Latvijas dzelzceļa tīklam. Apsargājamā teritorijā mēs varam nodrošināt dažādu pa dzelzceļu transportējamu kravu pārkraušanu un uzglabāšanu.