Karjeru saimniecība

SIA „Ceļi un tilti” karjeru saimniecībā ietilpst vairāki karjeri, daļa no tiem tiek nomāti. Karjeros tiek iegūti un pārstrādāti dažāda veida inertie materiāli – skalota smilts, drupināta grants, mazgāti oļi, dažādas šķembas un šķembu maisījumi, sijāta augu zeme.